Yazı etiketi: "kalça çıkığı"

5141 Groin support Kalça eklemi stabilizasyonu

Endikasyonlar • Kalça çevresi kasların yaralanma ve gerilmeleri • kalça ekleminin  stabilizasyonunu gerektiren durumlar

 
RSS NewsFollow Us!Facebook Adres: İzmir 1.Cadde No. 3/10 Kat 3 Kızılay ANKARA
 
© Vira Medikal 2012. Edit-Yenal Arslan